Hej och god fortsättning!

Jag heter Hanna Granlund och har gjort praktik här på Intercult och Europa Direkt Stockholm under november-december 2022. Det har varit en otroligt utvecklande period! Jag har både fått nya färdigheter och tillfälle att omsätta tidigare kunskaper i praktiken.

Min bakgrund är inom konst- och kulturvetenskap, och just nu går jag masterprogrammet i Kulturarvsstudier på Stockholms universitet. Ämnena i programmet inkluderar lagstiftning, politik och inte minst historia. Kulturarv är en del av hur människor formar sin identitet och historia, vilket är viktigt för våra kollektiva minnen och förståelse av de samhällen vi lever i. Europa Direkt Stockholm har just kultur som kompetensområde, så det har varit mycket givande att få spendera en del av min utbildning här och sätta sig in i vad som görs för kultur på EU-nivå.

Under praktiken har jag arbetat med textbearbetning och research för projekten Eyelander, Creative Waves och Skapa scenkonst med VR. Mina kollegor och handledare har varit måna om att göra praktiken så rolig och mångsidig som möjligt med fältarbete, konstupplevelser och mycket annat. Projektet Eyelander har dessutom låtit mig dra nytta av tidigare studier i Stockholm- och Mälarregionens historia. Tillsammans med kontorets andra praktikant Cecilia har jag också arbetat med Europa Direkt Stockholms kommunikation och informationsspridning på sociala medier och här på Studenthörnan. Särskilt roligt var att skapa en julkalender om olika decembertraditioner i EU:s medlemsländer!

Jag kommer att vara kvar på EDS fram till första halvan av januari 2023, sen är det dags att skriva min masteruppsats innan jag tar examen till sommaren. Om ni vill ha kontakt med mig kan jag nås antingen via mejl på granlundhanna.f@gmail.com eller på LinkedIn!