Nordic Forum for Interculture (NFI) är ett gränsöverskridande nätverk av nordiska resurscentrum som arbetar för att främja kulturell mångfald. Intercult är med i NFI, som i december arrangerar en konferens i Oslo som ska handla om verktyg och strategier för en alltmer inkluderande kulturell sektor.

Varje fredag fram till att konferensen äger rum (2-3 december) kommer det presenteras ett mini-reportage om en konstnär eller deltagare som kommer att delta i konferensen, på norska Kulturrådets instagram-storiesDet går också att följa uppdateringar kring konferensen på Instagram via hashtagen #nordicdialogues.

Läs mer om Nordic Dialogues på vår hemsida här.