Ta del av filmen till höger från konferensen Nordic Dialogues som pågick mellan den 2-3 December i Oslo!

Nordic Forum for Interculture (NFI) är ett gränsöverskridande nätverk av nordiska resurscentrum som arbetar för att främja kulturell mångfald. Intercult är med i NFI, som i december arrangerade en konferens i Oslo som handlade om verktyg och strategier för en alltmer inkluderande kulturell sektor. Konferensen markerade slutet på projektet Ett inkluderande kulturliv i Norden.

Filmen är gjord av Noah Williams och redigerad av Center for Kultur & Interkultur.