Culture Action Europe har blivit antagna till att delta i dialogen Voices of Culture, vilket är ett ramverk för diskussioner mellan Eu-kommissionens och civila organisationer i Europa som arbetar med kulturfrågor. Målsättningen är att stärka kultursektorns kapacitet till att delta i beslutsfattande debatter på europeisk nivå.

CAE kommer att delta i en dialog med tema “fostering the contribution of culture to social inclusion. How can public policies encourage and support cultural institutions in working within partnerships with other sectors (healthcare, social care, prison service etc.)?” Varje dialog är strukturerad i tre steg som inleds med en brainstorming session i april. CAE kommer sammanställa en rapport från sessionen för att presentera materialet på möte med EU-kommissionen.

Inför Brainstorming sessionen i april vill CAE ta del av input från Europas kulturaktörer för att visa EU-kommissionen kulturens kraft i att bygga broar mellan både människor och olika sektorer och organisationer i EU.

Vill du ta del i undersökningen? Klicka här!

Vill du veta mer om Voices of Culture? Klicka här!