Kreativa Europa delprogram MEDIA erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre projekt, så kallad slate funding, inom följande kategorier: drama, kreativ dokumentär och animation. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för slate funding är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt samtidigt.

Utvecklingsstöd slate funding kan sökas för utveckling (ej produktion) av 3-5 projekt för den europeiska marknaden. Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projekten och ha varit registrerade hos bolagsverket sedan minst 3 år.

För ansökan krävs att bolaget eller producenten har erfarenhet av produktion och distribution av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Detta verk ska ha producerats senast fem kalenderår innan ansökningstillfället och ska ha fått internationell kommersiell distribution i tre länder utanför Sverige inom två år kalenderår före ansökningstillfället.

Ansökan och riktlinjer är tillgängliga här!