Det internationella Karlspriset i Aachen har delats ut sedan 2008 av Europaparlamentet tillsammans med stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Priset delas ut med syfte om att lyfta de ungdomar som arbetar med projekt som aktivt bidrar till Europas utveckling.

Priset riktar sig till ungdomar mellan 16 och 30 år i alla av EU:s medlemsstater. Du kan välja om du vill skicka in ett projekt som du arbetat och tagit fram själv eller de projekt som du arbetar med i grupp. Projektet ska främja europeisk och internationell förståelse, gynna framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration, tjäna som förebild för ungdomar som lever i Europa och ge praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.

Det projekt som stiftelsen i samråd med Europaparlamentet tycker matchar kriterierna bäst tilldelas första priset med en prissumma på 7 500 euro, andrapriset tilldelas 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro. Man får även en inbjudan till att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.

Blir du en av de lyckliga vinnarna kommer ditt projekt få stort utrymme i Europaparlamentets och stiftelsens mediekanaler.