Hur arbetar EU-kommissionen med fake news?

EU-kommissionen arbetar tillsammans med plattformar inom media, nyheter, utveckling och samhällsfrågor för att arbeta fram en plan för hur vi tacklar falska nyheter.

För att motarbeta falska nyheter har kommissionen tagit fram följande åtgärder:

  • Lanserat en öppen konsultation för att samla tankar och idéer från EU’s medborgare om falska nyheter. Konsultationens svar kommer presenteras via Eurobarometer under 2018.
  • Inrättat en High Level Group (HLG) som kommer rådgiva EU-kommissionen i hur vi tacklar falska nyheter och spridning av desinformationen på nätet. Första mötet anordnades den 15 januari 2018.
  • Organisering av en konferens med tema falska nyheter där målsättningen är att definiera vad som är falska nyheter och hur vi arbetar för att hantera spridningen av falska nyheter på nätet.

An image showing a timeline with the different Commission actions on Fake news

Läs mer om EU-kommissionens arbete med falska nyheter här.