Ekonomisk delårsprognos för vintern 2018: En solid och varaktig expansion.

Tillväxten för euro-området och EU har överstigit förväntningarna från 2017 när övergången från ekonomisk  fortsätter. Euro-området och EU’s ekonomi har båda beräknad tillväxt på 2,4% under 2017, vilket är den snabbaste takten för detta årtionde.

Prestationen förväntas att fortsätta under 2018 och 2019 med en tillväxt på 2,3% samt 2,0% för både euro-området och EU.

Vill du läsa prognosen i sin helhet? Läs mer här