Programmet ‘Europe for Citizens’ syftar till att bidra till projekt som förbättrar EU-medborgares förståelse för EU, projekt som uppmanar demokratisk och medborgerligt deltagande i EU.

Programmet stöttar ‘European Remembrance’ vilket stödjer projekt som arbetar med att informera och diskutera orsaker och konsekvenser av totalitära regimer i Europas historia med EU-medborgare.

Läs mer här. 

Deadline 1 mars.