Arbetar du med ett projekt som bevarar, använder och/eller utvecklar kulturarvet?

Under 2018 fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner kronor via bidraget. Arbetslivsmuséer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter kan söka bidraget. Bidraget är nytt sedan 2017 och målsättningen är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Ansökningsperioden pågår till den 9 mars. 

Läs mer om bidraget och hur man ansöker här.