Av totalt 25 projekt och initiativ så står Tiondeboden i Ingatorp med som en av vinnarna i European Heritage Awards 2019! European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2019 är ett pris som syftar att öka medvetenheten om Europas kulturarv. Europa Nostra är initierat av Kreativa Europa och är en medlemsorganisation för aktörer och individer som vill skydda och bevara vårt gemensamma kulturarv.

Tiondeboden i Ingatorp, Eksjö, är en av 25 vinnare och den enda svenska! Restaurationen av Tiondeboden är ett projekt som pågått mellan 2011-2018 och boden är en av Sveriges mest bevarade byggnader. Boden är en del av Jönköpings Läns museum som har gjort en analys av borrprov för att utreda bodens ålder. Utfallet av årsringarna visade att timret till boden fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Läs mer om Tiondeboden via Jönköping Läns museums hemsida.

Vinnarna i European Heritage Awards 2019 bjuds in till European Heritage Awards Ceremony den 29 oktober, där de kommer att få presentera hur de har arbetat i varje projekt. En av vinnarna kommer även att vinna European Heritage Awards publikpris. Rösta online för att Tiondeboden och Timmermanskonst som har utfört renoveringen ska vinna här!