Om du som EU-medborgare deltar i studier eller praktik i Storbritannien och det inte blir något avtal, så kommer du att omfattas av de brittiska reglerna om hemvist.
Den brittiska regeringen har meddelat att du inte behöver ansöka om invandringsstatus eller visum om du inte har för avsikt att stanna längre än tre månader i Storbritannien. Om du stannar längre än tre månader måste du ansöka om ett European Temporary Leave to Remain som är ett temporärt uppehållstillstånd.

Läs mer på Europeiska kommisionens hemsida eller här.