Har du en universitetsexamen och vill söka praktik inom EU:s institutioner? Universitets- och högskolerådet erbjuder skrivarstugor på nio universitet i Sverige där du får hjälp att skriva din ansökan!

Skrivarstugorna riktar sig till den som har lägst kandidatexamen och är intresserad av EU-praktik. Praktiken är betald och har fasta praktikperioder. Betald praktik betyder att praktikanten får ett stipendium som täcker kostnader för mat och boende under praktikperioden.

Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, franska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk, förslagsvis svenska. En praktik i EU:s institutioner ger goda kunskaper om EU och är en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handläggning.

Under skrivarstugorna får deltagarna mer information om vilka möjligheter till praktik inom EU och hur ansökningsprocessen går till. UHR:s experter stöttar deltagarna i att skriva en egen ansökan.

Datum för Skrivarstugor: 

  • Stockholm Universitet 14/1
  • Uppsala Universitet 15/1
  • Örebro Universitet 16/1
  • Linköpings Universitet 17/1
  • Handelshögskolan 21/1
  • Malmö Universitet 22/1
  • Lunds Universitet 23/1
  • Umeå Universitet 28/1
  • Luleå tekniska universitet 29/1

Läs mer här och anmäl dig här.