Välkommen på seminarium på Europahuset den 18 april!

Den 2 maj presenterar EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget för de kommande åren. Långtidsbudgeten (Multiannual financial framework, MFF) är viktig för EU av flera skäl. Storbritannien lämnar EU och därmed försvinner ett väsentligt bidrag till den gemensamma budgeten. EU möter dessutom sedan en tid ett antal nya utmaningar – bl.a skyddet av EU:s yttre gräns, utökat försvars- och säkerhetssamarbete, kamp mot terrorismen, flyktingpolitik, klimatpolitik – vilka kräver ökad gemensam EU-finansiering. EU:s finansiella resurser blir därmed en betydelsefull faktor i utformandet av det EU vi vill ha i framtiden. För att underlätta diskussionen har EU-kommissionen lagt fram ett s.k. reflektionspapper om EU:s framtida finansiering som bl.a. innehåller ”prislappar” på ökat samarbete på olika områden.

Behöver EU:s budget öka i omfattning för att möta de nya utmaningarna? Går det att skära i nuvarande utgifter för att kompensera för bortfallet av Storbritanniens bidrag? Vilken blir Sveriges position i förhandlingarna?

För att diskutera dessa frågor har EU-kommissionen bjudit in Hans Dahlgren (statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven), H.E Hans-Jürgen Heimsoeth (Tysklands ambassadör i Sverige), Daniel Tarschys (professor i statsvetenskap) och Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för EU-kommissionens representation i Sverige).

Datum: 18/04/2018
Tid: Kl: 10.30 – 12.00 (registreringoch kaffe från kl. 10.00)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

 

Anmäl dig här!

Seminariet kommer att hållas på engelska och även webbsändas här.