Frågan om EU bör slopa de årliga tidsomställningarna har väckt stort intresse. Ska vi ha en permanent tid eller fortsätta att ställa om klockan två gånger om året? Vad är nyttan och vilka nackdelar finns? Vad skulle införandet av permanent sommar- eller vintertid innebära för Sverige? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm den 4 februari.

De 28 EU-länderna har i dag en gemensam övergång till sommartid varje vår och återgång till normaltid på hösten. Efter önskemål från allmänheten, Europa­parlamentet och vissa EU-länder beslutade EU-kommissionen att utreda sommar­tiden. I september 2018 presenterade kommissionen ett förslag om att upphöra med tidsomställningarna.

Frågan behandlas nu av Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Marita Ulvskog (S) har utsetts till Europaparlamentets huvudförhandlare och där parlamentskollegorna Jakop Dalunde (MP) och Cecilia Wikström (L) också har viktiga roller.

Vad skulle avskaffandet av tidsomställningarna innebära för jordbruket, trans­portsektorn och oss som enskilda medborgare? Och när ska de nya reglerna genomföras? Välkommen till ett panelsamtal med de nämnda Europa­parla­mentarikerna. Deltar gör även Mattias Hjelmberg, intressepolitisk rådgivare Riksidrottsförbundet, Anders Johannesson, expert företagarvillkor Lantbrukarnas Riksförbund, Göran Kecklund, vice ordf. Svensk Förening för Forskning och Sömnmedicin och Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska FlygBranschen. Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets Sverigekontor, modererar samtalet.

Datum: Måndag den 4 februari 2019
Tid: Kl. 10.00–11.30 (registrering, kaffe och smörgås från kl. 09.30)
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm
Obligatorisk föranmälan här