EU-kommissionen arrangerar tillsammans med den tyska och franska ambassaden ett seminarium med tema populism

För ett öppet Europa och EU behöver vi formulera strategier för vår politik och media för att kunna hantera den växande vågen av populism som sköljer över Europa och vinner nationella val. Debatten berör EU i sin helhet när den populistiska rörelsen är skeptiska till EU.

Läs mer och anmäl dig här!