Vi har under det senaste året sett en upptrappad handelskonflikt mellan Kina och USA, men också höjda tullar i handeln mellan EU och USA. Välkommen till ett seminarium den 27 mars som arrangeras av  EU-kommissionen i Sverige tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning, där vi går igenom vilka mål och vilken roll som EU har i det internationella handelsspelet. Vi diskuterar också det aktuella förhandlingsläget mellan USA och Kina resp. USA och EU samt vilka de största handelspolitiska utmaningarna är för EU. Seminariet är en del av en rad seminarier som arrangeras av EU-kommissionen tillsammans med olika partners i syfte att uppnå fördjupad information och diskussion inför EU-valet den 26 maj.

Datum:                  27 mars
Tid:                         11.30-13.00 (registrering och kaffe från kl. 11.00)
Plats:                      Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Registrering:         https://europa.eu/!vr48bM senast 26 mars

Medverkande

 • Said Abdu, Liberalerna, kandidat till Europaparlamentet
 • Deniz Butros, Vänsterpartiet, kandidat till Europaparlamentet
 • Maria Åsenius, kabinettschef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström
 • Mats Ringborg och Peter Kleen, seniora rådgivare på Global Utmaning
 • Henrik Isakson, ämnesråd på Kommerskollegium
 • Börje Ljunggren, f.d. svensk ambassadör i Kina
 • Sophia Bengtsson, biträdande chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige (moderator)

Program

11.30 – 12.00: EU:s handelspolitik – en översikt (Mats Ringborg och Peter Kleen)

 • Vilka är målen och vilken roll har EU i det internationella handelssystemet?
 • Hur fattas besluten och av vem?
 • Olika spelplaner: multilateralt (WTO), bilaterala/regionala frihandelsavtal, Brexit
 • Flera instrument: tullar, en aktiv antidumpningspolitik, sanitära & fytosanitära bestämmelser, skydd för immaterialrätter och investeringar etc.

12.00 – 12.30: Relationerna till USA och Kina

 • Det aktuella läget i handelskonflikten mellan EU och USA: stål, aluminium, bilar, jordbruk (Maria Åsenius)
 • Hotande konflikter med Kina. Hur ska EU agera för att möta konkurrensen från Kina? (Börje Ljunggren)

12.30 – 13.00: Vilka är de största handelspolitiska utmaningarna för EU?
Panelsamtal mellan Henrik Isakson, Sophia Bengtsson, Said Abdu och Deniz Butros.

Seminariet hålls på svenska och websänds via https://www.facebook.com/EUkommissionen