Om 100 dagar – den 26 maj – är det val till Europaparlamentet. Då röstar vi fram de partier och företrädare som ska representera Sverige. Men vet vi vilken politik som de olika partierna vill föra på EU-nivå?

EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna den 15 februari.

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett viktigt val eftersom många samhällsfrågor endast kan lösas i samarbete med andra länder. En tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom tvåtredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores, Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten inför Europaparlamentsvalet och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina EU-visioner och debattera utvecklingen på EU-nivå av ett antal centrala ämnesområden – arbetsmarknadsfrågor, klimatpolitiken och den inre marknaden.

Partierna företräds av Jakop Dalunde (MP), Fredrick Federley (C), Evin Incir (S), Sara Skyttedal (KD), Stina Svenssson (FI), Jörgen Warborn (M), Rikard Warlenius (V) och Peter Lundgren (SD). Vi väntar på bekräftelse på vem som företräder L.

Datum: fredagen den 15 februari
Tid: kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)
Obs! Ny plats: Kongresshallen i Folkets Hus vid Norra Bantorget. Adress: Barnhusgatan 12-14, Stockholm.
Moderatorer: Lisa Pelling, Arena Idé, Mattias Goldmann, Fores, Emanuel Örtengren, Timbro, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Anmäl dig här!

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas på SVT Forum och live via vår Facebooksida för dem som inte kan vara på plats. Du kan se evenemanget i efterhand på EU-kommissionens Facebook-sida.