Viable Cities och EU-kommissionens representation i Sverige bjöd in till samtal med fokus på forskning och innovation för klimatneutrala städer i Europa den 11 december 2018.

Programmet inleddes med att Allan Larsson, ordförande i Viable Cities, introducerade projektet Viable Cities som löper fram till 2029, och är ett strategiskt innovationsprogram med främsta mål att bidra med forskning och innovation inom området hållbara städer. De arbetar just nu med ett projekt för att skapa klimatneutrala städer till 2030, där städer/kommuner kan söka medel tillsammans med minst två andra samarbetspartners som till exempel universitet, företag och olika organisationer, för att skapa långsiktigt samarbete transdisciplinärt kring hållbarhetsfrågor.

António Vicente, kabinettschef för EU-kommissionär Carlos Moedas, var inbjuden att prata om Horizon Europe, ett EU-program med forskning och innovation i centrum, som jobbar för att främja samarbete mellan länder och discipliner. Han menade att det finns tre program och förändringar som primärt fokuserar på hållbarhet och städer; European Innovation Council, som är ett nytt program för att finansiera start-ups, innovatörer och SME:s, en ny approach till att jobba i uppdrag för att nå specifika mål i samhället, liksom ett nytt tillvägagångssätt till partnersamarbete med den privata sektorn.

Representanter från fyra olika städer i Sverige som medverkar i projektet Viable Cities var med och presenterade sina erfarenheter kring hur de jobbar för att uppnå målen. Inbjudna var Gustaf Landahl, avdelningschef för Plan och miljö i Stockholm, Eva Pavic, Johanneberg Science Park, Jonas Kamleh, enhetschef klimat och energi i Malmö, och Albert Edman utvecklingsstrateg, Umeå. En utav de stora svårigheterna för städerna att jobba med är medborgarnas mobilitet, då inte ur ett pendlingsperspektiv utan nöjesresor med t.ex. flyg och resor med bil för t.ex. shopping där multipla stopp krävs. Likaså är transporten för varor en stor bov, där t.ex. onlineshopping och beställande av varor som sedan skickas tillbaka har ökat. Detta har lett till att flödet och transport av varor har ökat i snabbare takt än persontransporter.

Två panelsamtal genomfördes också med fokus på hållbarhet och städer där publiken fick ställa sina frågor till de inbjudna talarna. Moderatorer under dagen var Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Åsa Minoz, kommunikationschef, Viable Cities.

Vill du se seminariet i sin helhet? Ta del av seminariet här.  
Läs mer om Viable Cities här.