Rapport om digital teknik i scenkonst sektorn i Sverige

2022-01-18T09:30:42+00:00

Startpunkten för  vårt projekt Bridging Digital var att göra en kartläggning av den nuvarande  statusen för användningen av digital teknik inom respektive målgrupperna i var och en av partnerorganisationernas länder.
Syftet med denna rapport är att visa upp och sammanfatta resultaten från denna kartläggning av den nuvarande kompetensnivån och användningen av digital teknik inom sektorn för scenkonst i Sverige.
Enligt flera av de källor som förekommer i vår skrivbordsforskning har antalet scenkonstinstitutioner, grupper och konstnärer som skapar innehåll med någon form av digital teknik inblandad ökat markant i samband med pandemin.

Läs hela rapporten här:
Report on digital technology in the performing arts sector in Sweden

Läs sammanfattningen här:
Conclusions from the mapping of use of digital technology in performing art in Sweden

Till toppen