Europaparlamentets kommitté för kultur och utbildning anordnade den första september en videokonferens där den finansiella återhämtningen för det kulturella och kreativa Europa diskuterades. Organisationen Culture Action Europe publicerade i förra veckan en artikel om konferensen samt om betydelsen av Kreativa Europa som en del av kultursektorns återhämtning i och med Covid-19.

Even if Creative Europe does not have to be a recovery programme, it can also contribute to the recovery of Europe, if it is given the necessary funding…”

Ta del av hela artikeln på Culture Action Europes hemsida här.