EU-kommissionen presenterar en utlysning med tre olika insatser för att stärka press- och mediefriheten samt stötta undersökande journalistik. Pilotprojekten avser en projektperiod på ett år och sista ansökningsdag är 27 september.

De tre olika insatserna berör:

  • Pilotprojekt för att skydda press- och mediefrihet
  • Gränsöverskridande fond för undersökande journalistik
  • Pilotprojekt: Stöd till undersökande journalistik och mediefrihet inom EU

Sista ansökningsdag: 27 september
Projektperiod: 12 månader
Total budget: 4,175 miljoner euro 
Finansieringsgrad: 90%

Läs mer på Kreativa Europas hemsida.