Öppen utlysning för 10 konstnärer inom projektet Sounds of our Cities (Sooc).

Sooc är ett europeiskt kulturellt samarbetsprojekt som utforskar urbana miljöer med fokus på lokala platser och miljöer, lokala publiker och kulturell identitet i relation till samhället. Nu är en utlysning öppen för 10 konstnärer intresserade av urbana miljöer och ljudkonst, 5 i Roeselare (Belgien) och 5 i Barcelona (Spanien), som ska utveckla ljudkonstutställningar kopplade till specifika platser i de urbana miljöerna. Konstnärsresidenserna kommer pågå under 20 dagar. I Roeselare är residensen mellan april och maj, i Barcelona är det mellan oktober och november.

De konstnärer som blir utvalda att delta kommer bland annat få ett bidrag på 1200 Euro samt täckta kostnader för produktion och logi.

Läs mer HÄR! Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020.

Sounds of our cities är delfinansierat av Kreativa Europa, EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.