Ansökningsperioden för Europa för Medborgarna öppnade den 10 januari. Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.

Stöd kan sökas för dig som arbetar i myndigheter, muséet, städer, ideella föreningar m.m. Stöd kan även sökas för internationellt samarbete mellan två aktörer i Sverige. Europa för medborgarna är uppdelat i två olika program:

Europeisk hågkomst
Bidraget ska främja reflektion om EU:s moderna historia och diskutera lärdomar för framtiden.

Demokratisk delaktighet och engagemang
Bidraget ska uppmuntra medborgare till att engagera sig i frågor som rör det europeiska medborgarskapet och utformningen av EU:s demokratipolitik. Programområdet innehåller tre olika åtgärder: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.

Läs mer om Europa för medborgarna här.