ENCATC Journal of Cultural Management and Policy lanserades 2011 och är en publikation som är öppen för allmänheten. Publikationen publiceras varje år och innehåller undersökningsmaterial från kulturfältet.

Syftet med publikationen är att stimulera en debatt utifrån temaområdena för kulturarbetare och de riktlinjer som finns för studenter, lärare, beslutsfattare och kulturarbetare. Publikationen är skriven med tvärvetenskaplig metod och syftar till att sammanför teori och praktik i kultursektorns sfär.

ENCATC lanserar nu en open call för artiklar till nästa års upplaga av ENCATC Journal of Cultural Management and Policy som publiceras i december 2018. Arbetar du just nu med en relevant disciplin för tidigare nämnda temaområden är du välkommen att kontakta ENCATC för mer information.

Deadline: 2 april 2018

Läs mer här!