European Cultural Foundation, Krytyka Polityczna och ZEMOS98 arrangerar tillsammans med Rijeka 2020 European Capital of Culture Culture Lab Europe den 16-18 April 2020 i Rijeka, Kroatien.

Syftet med mötet är att skapa en plattform där kulturaktivister, producenter och andra kulturaktörer kan etablera kontakter med likasinnade i Europa och skapa nya initiativ och projekt tillsammans för att stärka Europas offentliga rum. Culture Lab Europe är en del av projektet Culture for Solidarity vilket syftar till att använda konstnärlig undersökning för att studera vilka orsaker som skapat Europas fragmentering.

Ansökan är öppen för dig som är:

  • Engagerad i projekt och initiativ som skapar plattformar för publika samtal, gärna i en Europeisk kontext
  • Engagerad i initiativ som samlar medborgare för att dela sina idéer och åsikter
  • Har bra kontakter i lokalsamhällen och med beslutsfattare som är aktiva i områden som politik, utbildning och media
  • Angelägen om att dela kunskap och erfarenhet tillsammans med andra kollegor från olika delar av Europa

Culture Lab Europe är en unik möjlighet för dig som:

  • Vill bli inspirerad av hur andra arbetar för att tackla olika utmaningar i Europa
  • Vill bygga nätverk med andra kulturaktörer i Europa
  • Vill utveckla nya intiativ som bidrar till nya europeiska mötesplatser för publika samtal och debatter
  • Vill träffa nya finansiärer och vill vara en del av deras initiativ för Europeiska offentliga rum

Ansök om att vara en del av konferensen senast den 31 januari 2020. Läs mer om konferensens program och anmälan här.