Förtroendet för EU ökar och stödet för euron är rekordhögt, visar en ny Eurobarometer som publiceras i mitten på juni. Terror och migration förblir de viktigaste frågorna i hela EU, samtidigt som svenskarna är mer oroade över klimatförändringarna än några andra.

Undersökningen visar att de flesta européer har en positiv bild av EU, att en majoritet av EU-medborgarna är optimistiska inför unionens framtid (58 % i hela EU, 57 % i Sverige) och att andelen människor som anser att de får sin röst hörd är den högsta sedan 2004.

42 % (+1 procentenhet jämfört med höstens mätning) uppger att de känner förtroende för EU, vilket innebär den högsta siffran sedan 2010. Jämförelsevis har 34 % av européerna förtroende för sina nationella regeringar och parlamentet.

Stödet för den euron har aldrig varit högre, där 74 % av EU-medborgarna uttrycker stöd för valutan. 50 % (+2) ser optimistiskt på det ekonomiska läget i Europa – den högsta siffran sedan 2007 – jämfört med 37 % (-2) som har en negativ bild. 61 % av svenskarna ser optimistiskt på den europeiska ekonomin. För den första gången sedan 2007 ser också fler positivt än negativt (49 %, +1, mot 47 %, -2) på situationen i den nationella ekonomin. Hela 86 % av svenskarna ser positivt på den svenska ekonomin.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.