Under hösten kommer Intercult att ingå i ett nytt projekt, Wood is Cool, tillsammans med Project North, Wood is Cool. Wood is Cool är ett förberedande projekt för ett internationellt samarbete med start 2019 i Archangelsk, Ryssland. Projektet syftar till att öka medvetenheten för hur vi kan arbeta med urbana miljöer och lokalt kulturarv för stadsutveckling.

Projektet är finansierat av Svenska Institutet, Creative Force Russia.

Läs mer om Wood is Cool här!