Vi på Intercult kan glatt meddela att vi erhållit stöd från Erasmus+ för samarbetsprojektet I_Improve, tillsammans med 6 partners. Partnerskapet består av 6 medlemmar ur plattformen River//Cities som befinner sig i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, Polen och Litauen. Det gemensamma syftet är att främja publikutveckling genom kultur, speciellt i sjönära städer. Projektets huvudprioritering är att arbeta med social inkludering, öppna och innovativa arbetssätt på den digitala arena , samt vuxenutbildning.

Läs mer om projektet här!