Music Moves Europe (MME) är en pilotsatsning från EU-kommissionen som skapats för att stärka och stötta den europeiska musiksektorn. Utöver att sektorn är väldigt viktig vad gäller den europeiska kulturens mångfald och kreativitet, så har den dessutom ett ekonomiskt värde då musiksektorn genererar omkring 25 miljarder Euro i intäkter per år.[1]Resultaten och kunskapen från MME som projekt kommer att användas vad gäller utformningen av stödformerna för musiksektorn inom kommande Kreativa Europa-programmet. Under hösten 2019 kommer olika utlysningar att presenteras och just nu finns två aktuella utlysningar öppna:

  1. Professionalisering och kompetensutveckling

Den här utlysningen fokuserar på professionell utveckling för yngre musiker som är i början av sina karriärer. Fokus för projekten bör vara att utveckla business-relaterade färdigheter så som ekonomiska och digitala sådana. Projekten ska ha en europeisk dimension och fokusera på professionell utveckling för yrkesverksamma inom musikbranschen. Den här utlysningen kan sökas av etablerade aktörer med information om musikbranschen inom utbildning eller kompetensutveckling, samt privata eller offentliga organisationer.

Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2019 kl. 12.00.
Antal beviljade ansökningar: Stöd kan ges till minst 10 projekt.
Summa/belopp: max 90 000 euro att söka per projekt.

  1. Samarbete mellan mindre musikscener

Den här utlysningen har som mål att stärka mindre europeiska musikscener (scener som har kapacitet att ta emot max 400 personer) genom samarbete som i sin tur ska kunna stödja livemusiken i Europa. Samarbeten som kan få stöd kan handla om bl.a. PR- och marknadsföringsinsatser, erfarenhetsutbyte mellan mindre scener, samarbete med olika lokala företrädare. Den här utlysningen kan sökas av privata- eller offentliga organisationer, ett konsortium/en sammanslutning av organisationer/scener från minst 2 länder som deltar i kreativa Europa, alternativt ett konsortium där minst en part är en mindre scen.

Sista ansökningsdatum: 15 november 2019 kl. 13.00.
Antal beviljade ansökningar: cirka 15 projekt.
Summa/belopp: 30 000-70 000 euro beroende på partnerskapets sammansättning.

Mer information om utlysningarna och kraven för ansökningar finns på Kulturrådets hemsida.

Läs mer om Music Moves Europa här.