Arbetar du i ett projekt med syfte att arbeta sektorsövergripande för att möjliggöra skapande eller sprida och marknadsföra kreativt innehåll?

I programförslaget för Kreativa Europa 2021-2027 föreslås en ny stödform inkluderas som kallas Creative Innovation Labs. Syftet är att stödja innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik, exempelvis virtual reality.

Sista ansökningsdag är 20 juni 2019. Läs mer via Kulturrådets hemsida.