Nordisk Kulturkontakt har en mängd anslag som har deadline inom en snar framtid som är intressanta för dig som arbetar med kultur i Norden och Baltikum. Vi har sammanställt en lista här:

 • Kultur- och konstprogrammet
  För dig som har en idé för ett nordiskt kultur- eller konstprojekt tillsammans med andra från minst tre länder, varav två är nordiska. Deadline: 27 september 15:59 finsk tid. 
 • Kortvarig Nätverksstöd
  Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Deadline: 27 september 15:59 finsk tid.
 • NORDBUK stödprogram
  Programmet stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år. Deadline: 8 oktober 15:59 finsk tid.
 • Mobilitetsstöd
  Mobilitetsstödet ger de sökande, som kan vara individer eller mindre grupper, tillgång till kontakter, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Stöd kan också användas för att presentera konst- och kulturproduktioner och att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Deadline: 22 oktober 2018. 

Läs mer på Nordisk Kulturkontakts hemsida.