Photo: Unsplash

 

Agera för att inspirera – Inspirera för att agera 

Vi på Intercult och Europa Direkt Stockholm är mycket glada över vårt värdskap för kommande tre Nordic Talks-evenemang

Med anledning av besöket av de många internationella forskare och experter som kommer till Stockholm för workshopen inom vårt projekt ”SOS Climate Waterfronts” anordnar vi tre ”Nordic Talk”-evenemang med titeln ”Framtiden för våra städer – utmaningar och lösningar i den nordiska regionen samt internationellt”.

 

Session 1 – ”Klimatförändringar vid urbana vattenfronter – SOS för städerna och medborgarna?” 

Datum: 27 maj 2022 – fysiskt evenemang (inspelat och livestreamat)

Programledare: Intercult och Europa Direkt Stockholm 

Plats: Färgfabriken 

Tid: 14:00-15:00

 

Klimatförändringar påverkar onekligen regioner över hela världen.
Havsnivåhöjning, högvatten, stormar och översvämningar ökar sårbarheten i urbana territorier vid vattnet och påverkar djupt människors livskvalitet. Europeiska kommissionen påpekar att stadsområden, där 4 av 5 européer nu bor, är utsatta för de negativa effekterna av klimatförändringarna men som ofta är dåligt rustade att anpassa sig till dem. Med en medvetenhet om att de nordiska länderna kommer att bli en av de hårdast drabbade regionerna agerar regeringar och medborgare.

 

Varaktiga lösningar, effektiva och fantasifulla strategier skapar mer motståndskraftiga städer, stödjer en hållbar stadsstrand och förbättrar hälsosamma samhällen – dessa faktorer är avgörande för att upprätthålla livet vid vattnet.

Projektet S.O.S. Climate Waterfront har utvecklats med syftet att förbättra en hållbar forskningsstruktur som gör det möjligt att hitta nya lösningar och strategier och som kan vända sårbarheten i urbana vattenfronter.
Genom en tvärvetenskaplig metodik fyller S.O.S Climate Waterfront gapet i förståelsen av hur de olika skalorna inom stadsplanering och landskapsplanering, arkitektonisk design och teknik är sammanlänkade i vattenrelaterade strategier och hur de påverkar varandra. Det går utöver ekonomiska egenskaper för att återspegla kulturella, politiska, miljömässiga och sociala egenskaper som påverkar människors livskvalitet i samband med klimatomvandling.

 

Det fysiska evenemanget kommer att äga rum i Stockholm och staden kommer att fungera som ett föredöme där infrastruktur, stadsmiljö, socialt och kulturellt liv kommer i fokus.
Speciellt i det här evenemanget (session 1) kommer inbjudna forskare och experter tala om hur vi kan tänka om urbana vattenfronter som laboratorier för innovativa klimatanpassningslösningar i olika geografiska, miljömässiga och kulturella sammanhang, vad vi kan lära oss av denna mångfald och hur planering för vattenfronter går bortom urbana och ekonomiska egenskaper och reflekterar på kulturella, politiska, miljömässiga och sociala egenskaper.

 

Målet med evenemanget är att sprida resultaten, slutsatserna, varningarna vi samlat in i varje besökt stad som är involverad i projektet ”SOS Climate Waterfront”, till människor som bor i dessa städer, i Europa. Men avståndet mellan forskning och medborgare är enormt. Hur kan vi överbrygga det? Kan vi göra det, är vi villiga? Med undantag för masterplaner (arkitektur, stadsplanering, kultur), vad är budskapet till publiken och lyssnarna, ett förslag på en konkret handling?

 

Frågor som kommer diskuteras: 

  • Stigande vattennivåer, förändringar i temperaturer, skogsbränder och översvämningar…hur kan vi förbereda oss för de förändringar och utmaningar som klimatförändringarna kommer att innebära för våra städer?
  • Hur och var ska vi bygga våra infrastrukturer och hus i framtiden? Och kan vi säkra befintlig infrastruktur, särskilt i städer med urbana strandkanter som Stockholm? 
  • Vilka åtgärder vidtar Norden för att möta de framtida förväntade eller oväntade resultaten av klimatförändringarna? 
  • Har forskarna redan lösningarna och hur kan allmänheten engageras i de förändringar som behövs?

 

Inbjudna talare: 

  • Pedro Ressano Garcia (PT), koordinator Horison 2020 S.O.S. Climate Waterfront och professor Laval University Quebec, Kanada
  • Ana Neiva (PT) Doktorsexamen arkitekt, forskare och assisterande professor vid fakulteten för Kommunikation, Arkitektur, Konst och Information TechnologiesUniversity Lusófona of Porto.
  • Katarina Larsen (SE), Kungliga Tekniska Högskolan, Avd. Vetenskapens, teknikens och miljöns historia
  • Iwona Preis, VD Intercult – Samtalsledare

 

Evenemanget kommer att livestreamas på Intercult, Europa Direkt Stockholm och Nordic Talks sociala medier.

 

Evenemanget är den första delen av vårt Nordic Talks-evenemang “Climate change on urban waterfronts- SOS for the cities and citizens?“ finansierat av Nordiska Ministerrådet & Nordiska rådet.

Eventet är också ett associerat evenemang under Stockholm +50 internationella möte som arrangeras av Sverige och Kenya i Stockholm, Sverige mellan 2-3 juni 2022.

 

#NordicTalks  #ActToInspire  #TheNordics  #Stockholm50  #OnlyOneEarth  #GlobalGoals