NORDBUK är ett stödprogram som går under Nordisk Kulturkontakt. Programmet stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år.

Du kan söka stöd för projekt eller nätverk av sociala, politiska eller kulturella aktiviteter där barn och unga själva aktivt deltar i processen och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Mellan åren 2018 – 2020 har Nordiska barn och ungdomskommittén ingått ett samarbete med programmet Generation 2030. Det har resulterat i att NORDBUK stödprogrammet har extramedel att dela ut i tre år. Extramedelen kan sökas om projektet redan uppfyller kriterierna för NORDBUK stödprogrammet och att projektet fokuserar på Agenda 2030 och arbetar med de 17 globala målen som helhet alternativt att projektet fokuserar på mål 12: hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer och ansök här

NODBUK-programmet

Agenda 2030

Nordisk Kulturkontakt