NACKA
Nacka kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Nacka ligger väster om Stockholms stad och omfattar flera öar, halvöar och delar av den inre skärgården. Hela kommunen präglas av ett mycket uppsprucket landskap, och centralorten Nackas namn kommer från ett gammalt ord för bergsrygg, som syftar på en bergshöjd väster om Nacka ström. 

Områdets historia har formats dels av närheten till Stockholm, dels av en mängd olika bruksorter. Just Nacka ström bestod av flera vattenfall som utnyttjades för att driva krutkvarnar, mässingsbruk, papperskvarnar, klädesstampar och mjölkvarnar mellan 1500- och 1800-talet. Detta ledde till att området var bland de första utanför Stockholm att industrialiseras under sent 1800- och tidigt 1900-tal, med fabriker och verkstäder i orterna Nacka, Sickla och Järla.

Miljö och klimat
Redan under 1600-talet försökte man utvinna salt från Östersjöns vatten på ett saltbruk i Nacka. Försöket misslyckades då klimatet i Sverige är alltför kallt och molnigt, och salthalten i Östersjön är för låg. Vad tror du att människor kommer att tillverka, utvinna eller odla i Nacka i framtiden?

 

Bild 1
Karta över Järla med Saltsjöleden i norr och Järlasjön i söder, Sicklaön 1697.
Källa: Lantmäteriet. PD.
Hitta bilden: Sök i Lantmäteriets arkiv över historiska kartor. Välj detaljerade kartor, filtrera på: Stockholms län, socken/arkivserie, Nacka socken, ort/traktnamn, fr.o.m år 1600 till år 1700

Bild 2
Flygfoto över Nacka forum, Järla och Saltsjöleden 1990-11-09.
Fotograf: Jan Norrman. RAÄ, Lantmäteriet, CC-BY 4.0