Tidningarna Mitt i Tensta-Rinkeby och Mitt i Söderort skriver om Europa Direkt Intercult’s kommande evenemang.

Den 11 maj anordnar vi en Medborgardialog med tema EU-valet 2019 och kvinnors rättigheter på Yalla Rinkeby. Vi kommer att diskutera vad gör partierna i EU för kvinnors rättigheter? Jobbar de särskilt för flickors och unga kvinnors rättigheter? Hur påverkar besluten som tas i EU oss i Sverige? EU-valet 2019 sägs vara ett av de viktigaste på länge för att värna demokratin. Varför är det viktigt att rösta?

Deltagande politiker är Toktam Jahangiry (FI), Abir Al-Sahlani (C), Yusuf Aydin (KD), Deniz Butros (V). Moderator är Ella Sophie Sandberg från Vägen ut – Vi unga.

Den 18 maj arrangerar vi en Medborgardialog med tema Unga i EU-valet 2019 och har bjudit in unga kandidater från alla partier.
Deltagande politiker är: Andrea Söderblom-Tay (V), Nasra Ali (S/SSU), Aida Badeli (MP/Grön Ungdom), Anders Rehnberg (LUF/L), Representation från Moderaterna (MUF/M), Martin Hallander (KD), Emanuel Örtengren (C/CUF), Tobias Andersson (SD), Amanda Sköld (Fi/UF). Moderator är Adonay E. Kidane från föreningen 127s röster räknas.

Ta del av artiklarna här: 

De vill höja valdeltagandet i Järva 

Här kan du ställa frågor direkt till politiker inför EU-valet

Evenemangen arrangeras i samarbete med Europa Direkt Intercult, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, 127s röster räknas och Ungdomsrådet i Skärholmen. Eventet är en del av kampanjen ”Min röst hörs i Bryssel”.