Livet Bitch! introduceras som exempel på projekt som arbetar nyskapande och innovativt i projektet I_Improve. Livet Bitch! kommer att presentera deras metoder och arbetssätt för våra internationella partners med målsättningen att sprida projektets innovativa process för att nå unga tjejer och kvinnor till resten av Europa.

Livet bitch! är ett kulturprojekt om utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med fokus på miljonprogrammen. Livet bitch! fungerar som en kulturell och konstnärlig plattform baserat på samverkan och delaktighet och verkar för att ge unga tjejer och kvinnor oavsett bakgrund möjligheten att ta mer plats i kulturlivet och i det offentliga rummet. Livet Bitch har varit verksamma i Södertälje sedan 2011 och har producerat flera föreställningar som Dom där Tjejerna och Deras Rum. Livet Bitch mottog nyligen Jämställdhetspriset i Södertälje för deras verksamhet och är bland annat en del av Kulturrådets satsning Kreativa Platser.

I_Improve 
Intercult är leadpartner i projektet I_Improve. Projektet syftar till att utforska informellt lärande för organisationer i Europa med fokus på att hitta nya metoder och arbetssätt för att arbeta med lokalsamhällen. Varje partner urskiljer ett projekt som representerar en nyskapande metod eller process och presenterar den för resterande partners.

Kom i kontakt med Livet Bitch! här. 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”