Vill du diskutera frågor som berör Europas framtid med EU:s beslutsfattare?

Culture Action Europe bjuder in till en åtta timmar lång live-online-dialog med kandidater från Europaparlamentet den 25 april 2019 från kl. 10.00 till 18.00. Dialogen fokuserar på olika frågor som berör Europas framtid. De huvudteman som kommer att diskuteras är Utbildning och forskning, Europeiska värderingar och identiteter, Arbetsvillkor samt en Hållbar framtid. Det finns ett separat chattrum för varje ämne där deltagarna fritt kan röra sig över rummen och göra sina röster hörda.

Ett antal kandidater och politiker från Europaparlamentet kommer att delta live online under dagen, med möjlighet att ställa frågor och interagera med dessa. Dialogen avslutas med utrymme till att diskutera befintliga åtgärder, alternativa tillvägagångssätt och förslag som kan leda framåt i de frågor som diskuterats.

Live-Online-Dialogen är öppen för alla och är ett bra tillfälle för den som vill diskutera Europas framtid med beslutsfattare! Registrera dig nu på jammart.eu

Läs mer och registrera dig här.