Intercult är med i Nordic Forum for Interculture (NFI), som nu i december arrangerar en konferens i Oslo som handlar om verktyg och strategier för en alltmer inkluderande kulturell sektor. Konferensen markerar slutet på projektet Ett inkluderande kulturliv i Norden.

Som ett resultat från projektet har rapporten nu publicerats i sin helhet: “In Search for True Inclusion and Practice – An overview of texts, projects and practice on cultural diversity in the arts and culture sector in the Nordic region”. Rapporten är sammanställd av NFI. Intercult har bidragit med en kartläggning av rapporter, böcker och projekt om inkludering, mångfald och breddat deltagande i Sverige.

Ta del av rapporten i sin helhet från norska kulturrådets hemsida HÄR.