För att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och för att små och medelstora företag ska kunna utvecklas, har nu kreatörslånet lanserats. Svenska Marginalen Bank har ingått ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) för att kunna erbjuda lån till företag inom de kulturella och kreativa sektorerna i Sverige.

Den här lånegarantin ingår i Kreativa Europa: EU:s program för de kulturella- och kreativa sektorerna. Kreatörslånet kommer vara från 100 000 till 1 000 000 kronor. Läs mer om kreatörslånet på Kulturrådets hemsida här, och ta del av Kulturrådets intervju med Gabriel Karlberg (affärsutvecklare på Marginalen Bank) här.