Kurser

Intercult har sedan 1996 arbetat med att internationalisera svenskt kulturliv. Vi är experter på interkulturella initiativ och är vana vid att jobba i såväl storskaliga samproduktioner på europeisk nivå, som att arbeta med lokala kulturprojekt med internationellt perspektiv. Vi utbildar kommuner, regioner, kulturorganisationer och privatpersoner i hur man driver EU-projekt och kulturpolitiska frågor samt delar med oss av våra egna erfarenheter i att jobba med stora internationella och transnationella projekt i Europa.

Under 2018 har vi producerat en kurs- och seminarieserie i fem delar med tema projektkompetens. Läs mer våra projektlabb via länkarna till höger.

Vi anordnar även seminarier och workshops för utomstående parter, läs mer om vilka workshops som vi erbjuder under Intercult out!

Projektlabb 1: Internationella fonder & kulturpolitik i EU
Projektlabb 2: Skrivarstuga för kultursektorn
Projektlabb 3: Strategiska partnerskap i EU-projekt
Projektlabb 4: Kommunikation i EU-projekt
Projektlabb 5: Din nästa projektbudget på internationell nivå