Access Europa och Europa Direkt Intercult bjuder in till panelsamtal den 15 oktober.

Plats: Intercults kontor (Nytorgsgatan 15 A)
När: 15 oktober 15.30 – 17.00

Kultur är en viktig del i EU:s internationella förbindelser. 2016 beslutade EU-kommissionen om en strategi med syfte att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU och unionens partnerländer, samt gynna en världsordning som bygger på fred, rättssäkerhet, yttrandefrihet, ömsesidig förståelse och respekt för grundläggande värden. Hur fungerar det i praktiken? Är det möjligt att använda sig av kultur för att skapa en fredligare värld? Välkommen!

Medverkande:
15.30 – 16.30 Panelsamtal med Rani Kasapi, enhetschef för konstarterna på Kulturdepartementet, Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska Institutet och Elin Rosenström, ansvarig för Kreativa Europa Desk på Kulturrådet.

16.30 – 16.50 Sergei Kulikov och Vadislav Dreko från projektet Wood is Cool presenterar sitt arbete. Under hösten kommer Intercult att ingå i det här projektet tillsammans med Project North. Wood is Cool är ett förberedande projekt för ett internationellt samarbete med start 2019 i Archangelsk, Ryssland. Projektet syftar till att öka medvetenheten för hur vi kan arbeta med urbana miljöer och lokalt kulturarv för stadsutveckling.
Mer info om projektet här.

Anmälan görs här.