Teaterorganisaitonen Stop-Klatka i Polen letar efter en svensk partner för en projektansökan till Svenska Institutet. Projektet syftar till att stötta och hjälpa unga kulturutövare att bli mer professionella och skapa nätverk i Östersjöregionen. Ung fri teater sökes.

Är er organisation intresserad? Kontakta oss på europadirekt@intercult.se