Vill du veta vilken kulturbudget EU:s medlemsländer har?

Culture Action Europe har skrivit en publikation: “Culture in the EU’s National Recovery and Resilience Plans”. I denna översikt analyseras vilka typer av investeringar och reformer, som ingår i NRRP, som direkt stöder EU:s kulturella ekosystem – som har varit bland de mest påverkade av den långa krisen orsakad av coronapandemin.

Detta dokument är en del av #CulturalDealEU kampanjen som uppmanar EU:s medlemsstater att ägna minst 2% av deras nationella motståndskraft och återhämtningsplaner (NRRPs) till kultur.

Missa inte denna detaljrika och lättlästa analys om kulturens roll i EU:s återhämtningsplan!