Ur dagens nyhetsbrev från Kulturrådet: Kulturbudgeten klubbad igenom av riksdagen
Nu är det beslutat – den sensationella kulturbudgeten som regeringen föreslog tidigare under hösten har nu klubbats igenom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas. 15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till detta område.

Läs mer på Kulturrådets hemsida:

http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Kulturbudgeten-klubbad-igenom-av-riksdagen/