Delta i Making Waves 2018, den 09–11 oktober 2018 Gdańsk i Polen, ett seminarium för dig som vill få fördjupade kunskaper i programmet Europa för Medborgarna.

Från MUCF’s hemsida:

Är du intresserad av demokratifrågor?  Vill du utveckla er verksamhet med hjälp av ett europeiskt perspektiv? Brinner du för att öka medborgarnas inflytande på lokal, nationell och europeisk nivå?

Då ska du ansöka om deltagande till Making waves – Baltic Sea Region Europe for Citizens Seminar. Mötet äger rum i Polen, Gdansk 9 – 11 oktober och arrangeras inom ramen för Europa för medborgarna, ett EU-program som ger bidrag till projekt för demokratisk delaktighet.

Projekt inom Europa för medborgarna ska främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som berör människors framtid i Europa. Det kan till exempel handla om hur EU ska hantera migrations- och flyktingfrågor eller olika sätt att hantera extremism. Det handlar också om att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och Europas mångfald.

Under seminariet kan du etablera kontakter och utveckla projektidéer tillsammans med andra organisationer från länderna runt Östersjön

Sista ansökningsdag: 21 augusti 2018

Anmäl dig här. 

Läs mer här.