Urban Cultural Planning-projektet (UCP) finansieras av Interreg Baltic Sea Region-programmet som sträcker sig från januari 2019- juni 2021, och syftar till att stärka innovationsförmågan hos myndigheter, kunskapsförmedlare och samhällen i Östersjöregionen för att utmana samhällsproblem och utmaningar. Projektets huvudsakliga mål är att använda kultur och kreativitet för att förbättra livet i områdena runt Östersjöregionen. De arbetar med kulturplanering genom samarbete med lokala icke-statliga organisationer och föreningar. De letade därför efter konstnärer, designers och andra kreativa för att ansöka och delta i projektet i ett av de 7 länderna som angavs I ansökningen: Lettland (Riga), Ryssland (Kaliningrad), Litauen (Gedimas Technical University), Finland (Pori), Danmark (Guldborgsund kommun), Polen (Gdansk city kulturella institut), Tyskland (Boell-Foundation). Residenser för konstnärer organiseras för att få en ny syn på områdets potentialer, och spel och lekar kommer att användas för att involvera barn och ungdomar för att stärka sin kreativitet i att hitta de bästa lösningarna för lokala utmaningar samt att hitta nya möjligheter.

SIMKA blev via Intercult tilldelade residens i Riga! Den svenska konstnärliga duon SIMKA (Simon Häggblom och Karin Lind) deltog i Urban Cultural Planning residens-programmet i Riga i Lettland. Detta hölls i samband med Kometa-festivalen som pågick mellan 20 juli och 11 augusti. En central del av SIMKAs arbete är undersökning och skapande av olika rum och platser för mänskligt samspel och interaktion. De rör sig över olika fält så som stad och natur.

”Human and tree” handlar om relationen mellan människan och träden, och om trädens metaforiska betydelse, exempelvis att när människan dör så lever träden vidare. ”Human and Tree” handlade om att arbeta med olika tekniker så som teckning/målning, historieberättande, promenader etc. SIMKA kombinerar olika färdigheter/kunskaper inom visuell konst, uppsättning/design och landskapsarkitektur. De har också arbetat med urban utveckling och medborgarprojekt.

Tidigare har SIMKA gjort olika former av workshops, filmproducering, föreställningar och utställningar, till exempel i San Sebastian, Reims och Umeå (när Umeå var europeisk kulturell huvudstad). Detta är ett exempel på vad för slags samarbeten som Intercult gärna är med och förmedlar.

Läs mer om SIMKA på deras hemsida här.