Med 20 års erfarenhet i att skapa, genomföra, utvärdera och rapportera stora internationella projekt erbjuder vi en kurs där vi konkretiserar de beståndsdelar som behövs för ett lyckat internationellt projekt. Under seminariet kommer vi att presentera olika verktyg att använda under skapandet av ditt nästa internationella projekt. Dessa verktyg fungerar lika bra för så väl nationella som lokala projekt. Ni får även möjlighet att pitcha era projektidéer och få feedback utav en av Intercults experter.

Målgrupp: Organisationer och föreningar som arbetar med kulturfrågor och projekt. Kursen riktar sig till organisationer som är, eller funderar på, att arbeta i internationella kulturprojekt.

Upplägg: Cirka 2 timmar totalt med avsatt tid för frågor och diskussion.

Fokus: Internationella kulturprojekt – hur gör vi?

För prisuppgift och frågor: info@intercult.se