MUCF arrangerar ett samråd med tema integration och ungt ledarskap den 22-24 oktober i Stockholm. Fokus ligger på att identifiera nordiska strategier för att stärka ungt ledarskap med fokus på co-creation och dialog i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Nordiska länder står inför komplexa, sociala utmaningar som är omöjliga att lösa utan att inkludera unga människor. Utmaningar som social exkludering, segregation, ojämställt valdeltagande, populism och radikalisering samt en brist på förtroende för våra demokratiska system behöver vi fokusera på att stärka lokala demokratiska plattformar.

Konferensen kommer inte vara kunskapsbaserad med paneldebatter och seminarier, utan MUCF bjuder in till en inkubator där vi tillsammans presenterar lösningar och metoder utifrån våra upplevelser i Norden. Resultatet kommer att lämnas över till Nordiska ministerrådet och spridas till myndigheter och regioner i de nordiska länderna.

Ansök för att delta här.

Läs mer här.