Under våren har Intercult precis som så många andra ställt om delar av verksamheten till digitala möten. Med våra internationella samarbeten och som språngbräda har vi skapat en serie webinarier om ämnen som vi har arbetat med innan covid krisen och fortsätter att arbeta med i väntan på att återses med våra vänner från när och fjärran.

Under maj och juni fortsätter webbinarierna som startade i april och närmast onsdag den 20 maj bjuder vi till samtal om kulturens roll i, för eller som hållbar utveckling. Jonas Alwall från Malmö universitet, Jonas Olsson från SVID och Per Hasselgren från Konstfrämjandet medverkar i ett samtal om hur kultur kan vara ekologiskt hållbar i både det lokala och europeiska sammanhanget. Temat arbetar vi med som partners i Horisont 2020 projektet S.O.S Climate Waterfront

Den 3 juni håller vi ett webbinarium på engelska om samskapande i offentliga rum och hur den pågående pandemin påverkar hur vi upplever, delar och skapar kultur tillsammans. Teman som återfinns i Kreativa Europa samarbetet Memory of Water EU Creative Europe som Intercult leder sedan 2018.

Den 17 juni avslutar vi med ett webbinarium på svenska och kulturens kraft att förändra och ta sig an stora och komplexa utmaningar som drabbar både konst och samhälle. Changemaking som metod i kulturens styrning är temat i @Erasmus + partnerskapet I Improve.

Tidigare webbinarier finns att se på Intercults Facebook, bland annat om Horizon 2020-projektet S.O.S Climate Waterfront och information om situation för kulturen i Europa till följd av pågående COVID-pandemin med rapport Culture Action Europe. Följ Intercult på Facebook för att få uppdaterad information om webbinarierna och delta i diskussionen där.

Kulturrådet Creative Europe River // Cities Konstnärernas Riksorganisation Culture Action Europe Europa Direkt Intercult.